Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Inteligentne powłoki lakierowe sieciowane technikami UV/LED - INTELLAC

  • Kierownik projektu: mgr inż. Paulina Bednarczyk
  • Projekt finansowany przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Wartość dofinansowania: 1 290 500,00 zł
  • Okres realizacji: 1.01.2020-31.12.2022